top of page

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX  „EPISCOP  IOAN POPASU” CARANSEBEŞ

 • Perioada studiilor seminariale s-a redus la 4 ani

 • 28 de locuri în clasa a IX-a

 • Programe şcolare moderne, cu o paletă largă de opţionale

 • Proba scrisă de verificare a aptitudinilor se va susţine doar din materia învăţată în clasele a VII-a şi a VIII-a !

 • La proba de verificare a aptitudinilor muzicale (obligatorie) aprecierea se va face cu calificativul admis/respins

 • În şcoală predau atât profesori clerici cât şi laici

SPECIFIC ŞCOLAR TEOLOGIC

 

 • îmbinarea armonioasă între studiul disciplinelor laice şi celor de specialitate

 • la terminarea studiilor se asigură diploma de bacalaureat şi certificat de atestare profesională

 • program religios zilnic şi servicii divine complete în duminici şi sărbători

 • asistenţă religioasă din partea preoţilor duhovnici ai şcolii

 • uniformă distinctivă

 • activităţi de practică liturgică, omiletică şi catehetică, desfăşurate în şcoală şi în cadrul unor parohii

 • ansamblu coral

 • excursii de studii

 • posibilitatea participării la activităţi specifice cu caracter internaţional

 • consilierea elevilor, orientarea şi acordarea transferului către instituţii de învăţământ de alte profiluri, în cazul în care nu se poate confirma vocaţia lor pentru preoţie

COMPETENTE LA FINALUL PERIOADEI DE STUDII CONFIRMATE ÎN URMA EXAMENULUI DE ATESTARE PROFEIOANALĂ

 

 • cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă

 • aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa practică

 • fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă

 • oficierea corectă a cultului divin

 • exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă-capacitatea de a predica şi a învăţa Cuvântul lui Dumnezeu

 • organizarea de activităţi filantropice

2_2021.jpg
1_2021.jpg
bottom of page